امنیت وردپرس

امنیت باید اولویت اول هر وبسایت باشد. حملات اسپم ها و هکرها به وبسایت های مختلف، نیاز به یک پشتیبانی امنیتی قوی را برای هر سایتی بیش از پیش می کند. شما برای سایت خود چه کرده‌اید؟

پلن‌های امنیتی شتابینو

پلن عمومی

مناسب و الزامی برای تمامی سایت ها

299/000 تومان

افزایش امنیت 99 درصدی وردپرس

جلوگیری از حملات Brute Force

گزارش آنالیز امنیت هاست

پلن ویژه

مناسب و الزامی برای تمامی سایت ها

520/000 تومان

افزایش امنیت 99 درصدی وردپرس به صورت کامل

جلوگیری از حملات Brute Force

جلوگیری از هک شدن سایت

گزارش آنالیز امنیت هاست

برطرف کردن مشکلات امنیتی هاست

فهرست